Voor begeleiders

Tips bij omgaan met emoties

Uit ervaringsverhalen van begeleiders komt naar voren dat het goed is om emoties bespreekbaar te maken en te houden. Door er goed over te communiceren ontstaat er duidelijkheid voor de cliënt. Je geeft er een signaal mee af dat de gevoelens van de cliënt er mogen zijn en dat je hem serieus neemt.

Kernwoorden voor het begeleiden bij de emoties van de cliënt bij zelfmanagement:

  • Verdiep je in het karakter van de cliënt: Door het gedrag van de cliënt in kaart te brengen en te begrijpen kun je beter ‘op maat’ hulp bieden. Je laat zo de persoon in zijn waarde en kan ongewenste situaties voorkomen.

  • Maak duidelijke afspraken en regels en wees consequent in de naleving: hierdoor weet de cliënt zijn kaders en waar hij aan toe is. Dit kan hem meer vertrouwen geven en hem meer verantwoordelijkheidsgevoel geven.

  • Eigen houding van de begeleider: je bent als een spiegel, als je zelf je focust op de positieve dingen in de hulpverlening tussen jou en je cliënt, kan dit de cliënt meer zelfvertrouwen geven.
Maak nu de vraag hieronder en lees daarna verder hoe je je cliënt kunt begeleiden bij speciale situaties. 

Wat zou jij doen?

Hoe maak je emoties bespreekbaar? Je kunt dit op meerdere manieren aankaarten. Welke van de onderste vragen vind jij de beste manier om dit te bespreken?