Voor begeleiders

Jouw houding is belangrijk

Emoties van de cliënt kunnen versterkt of verzwakt worden door je eigen houding naar de cliënt toe.

Jouw rol

Je eigen houding is heel belangrijk. Je bent een spiegel voor de cliënt. Als jij dingen positief benadert kunnen cliënten dit van je overnemen. Bijvoorbeeld als een cliënt heel angstig is, helpt het als je hem zelf rustig benadert,  hij neemt dit rustige gevoel dan sneller over. Ook kan een positieve benadering de motivatie en gevoelens van zelfvertrouwen vergroten.

Begeleider Ingrid: Ik probeer haar positief aan te spreken

“Maakt ze zich zorgen over haar suikerziekte?” “Nee, ze is vaak trots dat ze weer is afgevallen en ze zegt het ook als ze niet is afgevallen. Zoals vorige keer zei ze ik ben wel aangekomen,... Nou, dan zeg ik geeft niet dan heb je weer motivatie om weer af te vallen. Ik probeer haar positief aan te spreken. Zij heeft al wat faalangst het is niet fijn voor haar als zij dingen hoort die niet goed zijn, zij groeit echt van dingen die goed zijn, dus het is gewoon de kunst om haar steeds weer die motivatie te geven.”

Emotionele achtbaan: duidelijkheid bieden

Soms begrijpt een cliënt de gevolgen van zijn diabetes niet, of maakt hij zelf een achtbaan aan emoties door zoals de cliënt in het ervaringsverhaal hier naast. Probeer geduld te houden, consequent te blijven en uitleg te geven. Zo schep je voor de cliënt helderheid en blijft de cliënt leren waar hij aan toe is.

Begeleider Mehmed: Mijn cliënt is angstig als het gaat om zijn suikerziekte

“Ik vind het soms moeilijk om te zorgen dat hij niet teveel eet. Ik word al gauw een politie agent. Mijn cliënt is soms ook heel bang voor de suikerziekte. Mensen die hij kent zijn door suikerziekte ledematen verloren of zelfs overleden. 
Maar het tegenstrijdige is, dat als je uitlegt van: je kunt dat en dat beter niet eten, en je legt uit dat het komt door de suikerziekte, dan wordt hij angstig en dan gaat hij zich alleen maar rotter voelen en meer eten. Maar ik vertel het toch, want het beklijft altijd wel even, en dan begrijpt hij het en vindt hij het goed, maar dat is een kwestie van minuten.”


Omgaan met de emoties van je cliënt kan best lastig zijn, maar het hoort wel bij de begeleiding. Ook hierbij heeft de cliënt soms jouw hulp nodig. Lees de samenvatting en tips nog eens om te zien hoe jij hierbij je cliënt kunt helpen.