Voor begeleiders

Belang duidelijkheid en regels

Veel begeleiders geven aan dat regels en duidelijkheid heel erg belangrijk zijn in het bieden van evenwichtige ondersteuning aan de cliënt. Dat zie je ook in dit ervaringsverhaal, de begeleider blijft consequent bij hetgeen wat hij eerder heeft afgesproken. En dat onduidelijkheid ook door kan werken op eetgedrag.

Middenweg

Als begeleider wordt je soms voor lastige keuzes gesteld. Aan de ene kant wil je het beste voor de gezondheid van de cliënt, maar aan de andere kant wil je ook rekening houden met zijn gevoelens en ideeën.

Zoek hier in naar een middenweg. Door het gedrag van de cliënt in kaart te brengen en te begrijpen kun je beter hulp ‘op maat’ bieden en zo inspelen op de behoefte van de cliënt. Je laat zo de persoon in zijn waarde en kan zo sommige ongewenste situaties voorkomen.

Begeleider Ellen: Uiteindelijk bleek dat ze een emotie eter was

“De cliënt ging steeds meer eten. Ik wilde in kaart brengen hoe dat kwam en ben toen maandrapportages gaan opstellen. Toen zag je heel goed dat het kwam doordat ze stress had. Dit kwam omdat er veel onduidelijkheden waren voor haar. Dan was er weer wat voorgevallen en dan ging ze ‘s middags uit de vuilniszakken eten halen, of ze nam een slagroomspuit mee en die ging ze in de keuken in haar mond leeg spuiten, dat soort dingen. Ik heb toen duidelijke afspraken gemaakt, niet alleen over eten, maar over alles. En iedereen, ook andere begeleiders en familie, hield zich daaraan. En toen minderde dat gedrag heel erg sterk. Tot op heden snaait ze weinig. De begeleiding is nu minder intens geworden op haar eetgedrag. Ik kan haar nu eerder alleen in de keuken laten dan andere bewoners.”

Maak hieronder de vraag en lees daarna verder over het belang van je eigen houding in de begeleiding. 

Waar kies jij meestal voor?

Soms kom je een dilemma tegen: het welzijn van de cliënt of de gezondheid van de cliënt. Waar kies jij meestal voor?