Voor begeleiders

Tips bij medicatie

De begeleider als coach bij het nemen van medicatie

In ervaringsverhalen is te lezen dat begeleiders die zelfmanagement ondersteunen proberen een coach te zijn voor de  cliënt en de ondersteuning afstemmen op behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Kernwoorden voor het slagen hierin zijn:

  • Betrek de cliënt bij de zorg: zoals de cliënt stimuleren zelf spullen voor het spuiten klaar te leggen.
  • Kijk naar wat een cliënt kan: sluit aan op behoefte en vaardigheden van de cliënt. Wees hierin creatief: soms zijn het kleine dingen die de cliënt zelf kan doen, zoals zelf zorgen voor warme handen voor het bloed prikken.
  • Versterk de vertrouwensband tussen jou en je cliënt
  • Luister goed naar de cliënt en (blijf) checken en doorvragen.
  • Bied de cliënt ruimte om te leren, en wees geduldig als het niet direct lukt. Betrek de cliënt bij beslissingen die te maken hebben met de diabetes. Doe dingen in overleg met je cliënt.

Welke van onderstaande tips voor medicatiebegeleiding kun jij direct gebruiken in jouw praktijk?

Welke van onderstaande tips zou jij kunnen toepassen? Selecteer de oplossing die je bruikbaar vindt en zet deze bij bruikbaar, de andere sleep je naar de categorie niet bruikbaar.