Voor begeleiders

Ondersteuning bij zelfmanagement

Als begeleider kun je de cliënt ondersteunen bij zelfmanagement. Dit betekent samen met de cliënt de diabetesverzorging doen, in plaats van het voor de cliënt te doen. En ruimte bieden aan de cliënt om te leren.

Het betekent ook de cliënt dagelijks betrekken bij de behandeling van zijn/haar diabetes en mogelijkheden geven om meer regie te nemen in de diabeteszorg. Focus op wat iemand wel kan (leren) in plaats van wat niet kan.

Voorbeelden

Voorbeelden van ondersteuning bij zelfmanagement zijn:

  • De cliënt zelf leren insuline te prikken,
  • De bloedglucosemeter af te lezen of aan te geven als het tijd is voor medicatie;
  • Het geven van meer informatie over de ziekte en de behandeling,
  • Het bespreken met de cliënt tegen wie hij wel en niet wil zeggen dat hij diabetes heeft.
  • De cliënt wijzen op deze website en het gedeelte voor de cliënt samen eens bekijken.