Voor begeleiders

Belang van eigen regie van de cliënt

Het scheppen van ruimte voor meer eigen regie over de ziekte, is een taak van de begeleider in samenwerking met familie of mantelzorger.

Bedenk eens wat jij als begeleider zou kunnen doen om je cliënt te ondersteunen bij zelfmanagement van zijn/haar diabetes? 

Iemand ondersteunen bij zelfmanagement doe je door:

  • De cliënt zo veel mogelijk te betrekken bij de zorg, zoals nadenken over het dieet, het geven van medicijnen en bloedglucose controleren of bespreken wat je wel en niet kunt eten en drinken op een feestje.

  • Kijken waar iemand bij zijn diabeteszorg behoefte aan heeft en hier op aansluiten. Wat zijn de vragen van je cliënt? Hoe past het in zijn of haar leven?

  • Loslaten door meer de touwtjes in de
    handen van de cliënt te geven.

  • Vertrouwen in de cliënt.

  • Positief benaderen.

  • Volhouden, ook als het een keer mis gaat.

Vorige pagina                                                                     Volgende pagina