Voor begeleiders

Ondersteunende begeleiding

Voor cliënten met een verstandelijke beperking en diabetes is het goed dat zij zelf (een beetje) eigen regie hebben in de zorg, dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Zelfmanagement gaat er om dat een cliënt zo veel mogelijk betrokken is bij beslissingen in de (diabetes)zorg en de kans krijgt om medische handelingen zelf te doen. Hierbij kijk je samen met de cliënt naar wat mogelijk is. Door mensen zo veel mogelijk te betrekken bij beslissingen en handelingen in de zorg kunnen zij meer de baas blijven over hun eigen lichaam.

Dat zelfmanagement belangrijk is, is wetenschappelijk onderzocht. Als iemand meer eigen regie in de zorg heeft kan dit zijn kwaliteit van leven verhogen1. Ook kan zelfmanagement er voor zorgen dat een cliënt zich meer betrokken voelt bij zijn of haar ziekte, waardoor er minder strijd ontstaat in de behandeling en ondersteuning. De behandeling en ondersteuning bij diabetes kan zo voor jou en de cliënt makkelijker en leuker worden.

 

In dit deel gaan we in op het betrekken van de cliënt bij de zorg van zijn diabetes.1  Cardol M, Rijken M, van Schrojenstein Lantman-de Valk H . People with mild to moderate intellectual disability talking about their diabetes and how they manage. Journal of Intellectual Disability Research 2012 56 (4).

Cardol, M., Rijken, M., Schrojenstein Lantman-de Valk, H. van. Attitudes and dilemmas of caregivers supporting people with intellectual disabilities who have diabetes. Patient Education and Counseling, vol. 87, 2012, nr. 3