Voor begeleiders

Familie en naasten

Familie en naasten (mantelzorgers) zijn heel belangrijk in de begeleiding van cliënten. Ze hebben vaak een speciale band met de cliënt en zijn soms een voorbeeldfunctie voor de cliënt.

Dezelfde lijn

Het is dan ook goed als de begeleiding en de mantelzorgers dezelfde lijn aanhouden in de diabeteszorg. Dit betekent dat zij ook op de hoogte zijn van bepaalde afspraken en ook een beetje opletten op het eten, de medicatie en alles wat er bij diabetes komt kijken. Communicatie over en weer is dus erg belangrijk. Hier speelt het zorgplan een grote rol in. Soms is het goed om met de mantelzorgers eens in de zoveel tijd een speciale afspraak te maken waarin besproken wordt hoe de zorg om diabetes momenteel gaat. Zo ontstaat er over en weer ruimte om knelpunten te formuleren en is er ruimte om gevoelens te uitten.

Belangrijke rol

Mantelzorgers kunnen ook een grote rol spelen in de motivatie van de cliënt. Vaak staan ze dicht bij de cliënt en is de cliënt gevoelig voor hun mening of boodschap. In het ervaringsverhaal hier naast is te zien hoe de familie een rol speelt in de motivatie om het zelf  kunnen toedienen van medicatie te leren.

Begeleider Daphne: Mantelzorgers spelen een rol in zijn motivatie voor zelfzorg

“Hans heeft een zus die in het buitenland woont en daar gaat hij wel eens naar toe op vakantie. Die zus zei ‘het spuiten moet Hans op vakantie wel zelf kunnen, anders mag Hans niet naar mij toe komen’. Dus toen wilde Hans het spuiten wel leren. Anders kon hij daar niet naar toe. Hij heeft dat toen via ons geleerd. En met goed bevinden van de dokter.”

Beantwoord nu eerst onderstaande vraag.

Klik hieronder op het antwoord dat van toepassing is:

Staat in jouw praktijk de diabeteszorg op de agenda bij de bespreking met de mantelzorgers?