Voor begeleiders

Tips samenwerking team

In de ervaringsverhalen kun je zien dat het belangrijk is om je cliënt te betrekken bij de zorg en ondersteuning te bieden. Maar dit doe je niet alleen. Het eigen team is hier bij betrokken. Hoe ga je hier mee om?

  • Leg afspraken die je met je cliënt maakt vast in een ondersteuningsplan

  • Maak de afspraken tweerichtingsverkeer: je verwacht bepaald gedrag van je cliënt, maar je cliënt mag ook bepaald gedrag van jou verwachten, bijvoorbeeld dat je als je een specialist na belt, dit altijd eerst met hem zal aangeven en uitleggen.

  • Bespreek met je team, in bijvoorbeeld teamoverleg, hoe jij je cliënt ondersteund met zijn diabetes.

  • Zoek bij problemen bij bijvoorbeeld wisseling in begeleiding samen met je cliënt naar een oplossing.

  • Maak zo nodig ook afspraken met de werkbegeleiding over de cliënt en zijn diabetes.