Voor begeleiders

Jij en je team

Hoe werk je samen met anderen zodat ook zij een zelfmanagement bevorderende houding hebben?

Je werkt als je op een groep werkt, niet alleen met een cliënt. Je collega's zijn in de begeleiding ook belangrijk. Hoe zorg je er nu voor dat ook zij de cliënt ondersteunen, en een zelfmanagement bevorderende houding hebben? Daar gaan we in dit onderdeel op in. Nu eerst het belang van duidelijk afspraken. 

Duidelijke afspraken

Vraag of het team ongeveer op dezelfde manier om wil gaan met de cliënt als tussen jou en de cliënt. Helder met elkaar communiceren is hierin belangrijk. Dit kun je doen door afspraken en gewoontes op te schrijven en te delen met het team. Dit kun je doen in (zorg)overleg, maar ook kun je de afspraken in het zorgplan vermelden. Zo weten andere begeleiders precies hoe de begeleiding van de cliënt normaal gaat en welke afspraken er met de cliënt gemaakt zijn. Je zorgt hier voor dat de cliënt steeds de zorg krijgt op een manier die hij gewend is. Ook als je er een keer niet bent.

Het kan ook goed zijn om afspraken te maken met de werkbegeleider. Sta daarmee in contact, doe dit ook wel in overleg met de cliënt. Maak afspraken en betrek cliënt hierbij. 

Begeleider Marcel: Moeilijk om steeds goed  te communiceren met andere begeleiders

“Hij heeft zakgeld, 5 euro per week, wat hij zelfstandig mag besteden. En het gebeurt natuurlijk wel dat ie daar wel wat lekkers van koopt. Er is een tijd geweest dat hij alle bonnen inleverde, omdat er van tevoren afspraken waren met wat hij mocht kopen. Door afspraken te maken kunnen we een kader schetsen waar hij zich aan moet houden. Maar het is heel lastig hoor, je moet dat dan toch steeds goed communiceren met andere begeleiders. Laatst was ik op vakantie, en heeft de tijdelijke begeleider het niet overgenomen. We hebben het oude ritme nog niet op kunnen pakken. Nu is hij dus weer vrij om te besteden wat hij wil.”