Voor begeleiders

Wisseling begeleiders

Wat te doen als je bepaalde afspraken met je cliënt hebt gemaakt en er zijn wisselingen in begeleiders?

Bespreek met je cliënt dat er wisselingen in begeleiding zijn en maak hier samen afspraken over. Als je deze afspraken duidelijk opschrijft kun je vervolgens bijvoorbeeld afspreken dat de wisselende begeleider in het ondersteuningsplan kijkt.

Als de cliënt bijvoorbeeld altijd samen op doktersbezoek gaat en het eerstvolgende doktersbezoek is de persoonlijk begeleider er niet, kun je aan de cliënt vragen: bij wie voel je je nog meer op je gemak? En die twee of drie begeleiders als back up laten fungeren voor het geval dat de persoonlijk begeleider er niet is. Doe dit alles altijd in samenwerking met de cliënt.

Begeleider Yasmin: Concrete afspraken van beide kanten opstellen en laten tekenen

“Ik heb samen met mijn cliënt een soort contract opgesteld  die wij beiden hebben ondertekend. Waarin afspraken stonden die hij moest nakomen, maar ook dingen die ik moest nakomen. Zodat het geen een, maar tweerichtingsverkeer werd. Hij kan mij nu ook aanspreken als ik iets doe wat we niet hebben afgesproken. Zo ontstaat er ook meer vertrouwen. Ik vind het belangrijk om eerlijk en duidelijk naar elkaar te zijn.”

Begeleider Isa: Belang van één lijn in de afspraken

“Kim ging steeds veel eten als er iets voor haar onduidelijk was. Toen dacht ik hé hier klopt iets niet ja, en toen heb ik allemaal afspraken gemaakt want cliënt hangt aan afspraken dat geeft haar duidelijkheid. Dus die afspraken heb ik met haar weer duidelijk opgesteld en iedereen hield zich daaraan, elke begeleider wat ook heel belangrijk is natuurlijk. Anders kan ze ook heel goed mensen gaan uitspelen onder elkaar omdat ze die duidelijkheid wil. En toen minderde dat gedrag heel erg sterk. Tot op heden snaait ze heel weinig. De begeleiding is nu veel minder intens geworden op haar eetgedrag. Ik kan haar nu eerder alleen in de keuken laten dan andere bewoners.”

Maak de vraag hieronder en lees daarna de samenvatting en tips.

Wat zou jij doen?

Wat doe jij als je een keer vrij bent en je cliënt moet naar de dokter?