Voor begeleiders

Anderen in de zorg

Bij het begeleiden van de cliënt heb je te maken met andere begeleiders in de zorg. Eenheid in de begeleiding van de persoon met diabetes is belangrijk. Dit geeft de cliënt houvast zodat hij weet wat er van hem verwacht wordt, ook kan het jou als begeleider houvast bieden. 

Daar gaat dit onderdeel over. Samenwerking met andere begeleiders uit je team maar ook met zorgverleners waar de cliënt vanwege de diabetes mee te maken heeft. Hoe werk je samen met anderen zodat ook zij een zelfmanagement bevorderende houding hebben? 

Als eerste gaat de module in op samenwerking in het team in de diabeteszorg voor je client.