Over Diabetes zelf in de hand

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De projectpartners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen. Deze disclaimer geldt voor de website. De leeromgeving van Tara valt hierbuiten en heeft een eigen disclaimer.

 

Technisch en inhoudelijk beheer

Deze website is tot stand gekomen in een project van vijf organisaties te weten: Ookjij.nl, Zorgbelang Gelderland, NIVEL, Mikado, kenniscentrum interculturele zorg en IVM met S. Timmer van Changinghealthcare als onafhankelijk projectleider.  De projectgroep heeft Artificial Industry de opdracht gegeven om de site te ontwerpen en te maken.

Deze website staat onder technisch beheer van Stichting ookjij.nl. Voor het inhoudelijke beheer is een webredactie ingesteld waarin de projectpartners vertegenwoordigd zijn. Stichting ookjij.nl organiseert de bijeenkomsten van de webredactie.

Opmerkingen over de site kunnen naar info@diabeteszelfindehand.nl

 

Doel van de website

De website 'Diabetes zelf in de hand' heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking en diabetes te helpen en te ondersteunen bij hun zelfmanagement van diabetes. Daarnaast om  mantelzorgers en begeleiders informatie te geven om zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de ontwikkeling van het zelfmanagement.

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van een consult of een individueel behandeladvies. Voor persoonlijke medische adviezen wordt de patiënt-gebruiker geacht zich te wenden tot de eigen zorgverleners.

 

Inhoud van de website

De verantwoordelijkheid voor de inhoud (teksten, interactieve lessen, beeldmateriaal en filmpjes) ligt bij de projectpartners. Zie verder informatie 'Over diabetes zelf in de hand'.

De informatie op deze site is actueel en nauwkeurig en conform de vigerende richtlijnen en standaarden van betrokken beroepsgroepen. Maar geeft geen verklaringen, garanties of verzekeringen ten aanzien van de nauwkeurigheid, courantheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

De gebruikte foto's en ander beeldmateriaal zijn tijdens de projectperiode gemaaktóf zelfgemaakt, óf rechtenvrij of met toestemming door derden ter beschikking gesteld, of, of er is toestemming gevraagd voor gebruik, of is door één van de projectpartners ter beschikking gesteld.

We hebben geprobeerd alle rechthebbenden van informatiebronnen en beeldmateriaal toestemming te vragen. Mocht dat in niet alle gevallen gelukt zijn, laat het ons dan weten.  

Contact

Vanwege de tijdelijkheid van het project is er voor de periode na afloop van het project een smalle vorm van onderhoud en beheer van de site opgezet.

Opmerkingen over de site over indeling, gebruiksgemak, navigeergemak e.d. kunnen gemaild worden naar info@diabeteszelfindehand.nl

Wilt u op korte termijn contact naar aanleiding van de site? Dan verzoeken we u contact te zoeken met de, gezien de inhoud van de vraag, meest voor de hand liggende projectpartner.

 

Onafhankelijkheid

Het project 'Diabetes zelf in de hand' is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De redactionele inhoud van deze website is niet beïnvloed door de wijze van financiering. De projectleden hebben geen banden met het Innovatiefonds Zorgverzekeraars waaruit een belangenconflict zou kunnen ontstaan. Deze website bevat geen advertenties.

 

Gebruik bezoekersgegevens

Bezoekersgegevens worden nooit gebruikt voor het identificeren van individuele gebruikers, en zullen nooit worden overgedragen aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

Voor de interactieve lessen in Tara moet worden ingelogd op een internetprogramma, beveiligd door inlognaam en wachtwoord.

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De projectpartners en Changinghealthcare zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van uw toegang, of onvermogen om toegang te krijgen, tot deze website, of van uw vertrouwen op de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Hoewel deze website verwijzingen naar andere sites bevat, dragen de projectpartners geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites, en zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van die inhoud. Links naar andere sites worden louter aangeboden voor het gemak van de gebruikers van 'Diabetes zelf in de hand.'

 

Copyright

Deze website wordt beschermd door wereldwijde wetten op het auteursrecht. De inhoud van Diabetes zelf in de hand (inclusief printversies van tekst en overzichten) mag onder uitdrukkelijke vermelding van de bron worden gebruikt voor educatie van patiënten of voor (na)scholing van zorgprofessionals.

Wijziging van de inhoud is niet toegestaan. Het zoveel mogelijk verspreiden van de kennis en inhoud van deze site, het liefst in digitale vorm, wordt juist toegejuicht.

Linken naar de homepage van www.diabeteszelfindehand.nl is toegestaan.