Over Diabetes zelf in de hand

Mikado, kenniscentrum interculturele zorg

Mikado is het landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg. Wij adviseren en helpen bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. Dat doen wij zowel op zorginhoudelijk als beleidsmatig gebied.

Iedere professional, patiënt of mantelzorger kan terecht bij Mikado. We leveren een diverse reeks gespecialiseerde producten en diensten, van publicaties en expertisetrajecten tot e-learning, congressen en een webmagazine. We werken daarbij nauw samen met belangen-verenigingen, zelforganisaties en onderzoeksinstituten, en met experts en ervaringdeskundigen. Ook staan wij in contact met wetenschappers en kenniscentra in het buitenland. Mikado ondersteunt en faciliteert niet alleen wetenschappelijk onderzoek maar legt ook praktijkkennis vast in onder andere de reeksen Good Practices en Wegwijzers. Via deze publicaties, websites en bijeenkomsten zorgt Mikado voor verspreiding van deze vormen van kennis en informatie. Sinds 2007 is Mikado een door het ZorgInnovatie Platform (ZIP) en SenterNovem erkend kennispartner voor innovatie in de zorg.

Ons kenniscentrum vormt een toegangspoort tot interculturele kennis, expertise en informatie voor de gehele gezondheidszorg. Onze experts bieden concrete oplossingen gebaseerd op jarenlange ervaring met interculturalisatie en kennis uit de praktijk. Ook stimuleren wij kennisuitwisseling en discussie in en tussen verschillende vakgebieden door middel van debatten, congressen en social media.

Voorlichting en educatie zijn voor ons belangrijke speerpunten. Daarom hebben we een gratis landelijke helpdesk voor migranten opzet. Deze helpdesk, sinds mei 2011 operationeel, biedt voorlichting, educatie en advies aan patiënten en verwanten, die op zoek zijn naar begrijpelijke informatie over gezondheid en zorg in Nederland en de (interculturele) mogelijkheden die deze zorg biedt. Dit gebeurt via een website, gratis 0800-nummer, via e-mail en social media.